บริจาค

เพื่อความสะดวกในการจัดส่งหนังสือ และสื่อพุทธวจน ขอความกรุณาโอนปัจจัยมาที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 318-247-4610

สื่อหนังสือพุทธวจน อ่านรายละเอียด..

ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 318-2-49608-6 รหัสธนาคาร (SWIFT CODE) : SICOTHBK