โครงการ "พัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พุทธวจนสถาบันศูนย์เผยแผ่ส่วนกลาง"

  • 2016-08-04 22:06:07

ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
เลขที่ 29/3 หมู่ที่ 7 ลำลูกกา คลอง10 
ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย
Tel: 08-2222-5790, 08-2222-5791, 
08-2222-5792, 08-2222-5793, 
08-2222-5794 (Line ID ตามเบอร์โทรศัพท์)