ติดต่อ มูลนิธิพุทธโฆษณ์

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

สถานที่ตั้งมูลนิธิพุทธโฆษณ์

มูลนิธิพุทธโฆษณ์

เลขที่ 29/3 หมู่ที่ 7 ลำลูกกา คลอง10
ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

Phone

08-2222-5790
08-2222-5792
08-2222-5793
08-2222-5794
Line ID ตามเบอร์โทรศัพท์

เพื่อความสะดวกในการจัดส่งหนังสือ และสื่อพุทธวจน ขอความกรุณาโอนปัจจัยมาที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองสิบธัญบุรี
Siam Commercial Bank PCL
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 318-247-4610
รหัสธนาคาร (SWIFT CODE): SICOTHBK