ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

รายการ ข่าวและกิจกรรม ที่ทางมูลนิธิพุทธโฆษณ์ และทีมอาสาได้ปฏิบัติร่วมกัน

22 Mar

Be BUDDHAWAJANA World

Be BUDDHAWAJANA  World พุทธวจนสถาบันได้ ปักหมุดตามที่อยู่ของตนเองลงบนแผนที่ เป็นเครื่อข่ายพุทธวจนกระจายอยู่ทั่วโลก ประกาศตนเป็น ผู้ใช้คำพระศาสดาเท่านั้นในการศึกษาธรรม แลอ่านต่อ.. »

2014-03-22 22:06:36

16 Jan

ประกาศรับสมัครอาสาสมัคร

เพื่อช่วยงานมูลนิธิในโครงการ"ชวนน้องท่องพุทธวจน รุ่นที่ 1"ท่านใดมีความสนใจ แจ้งความจำนงมาได้ที่Email: rsa.rattana5@gmail.comหรือโทรติดต่อ.. คุณ เอ๋ 081-813-4860ดาวน์โหลดใบสมัครอ่านต่อ.. »

2013-01-16 09:27:35

07 Jan

การดำเนินชีวิตตามหลักพุทธวจน

รายการ Voice of the day   ประจำวันที่ 6 มกราคม 2556 มีผู้คนมากมายเริ่มเดินห่างออกจากคำสอนในพระพุทธศาสนามากขึ้นในทุกวัน ทั้งๆที่เรื่องของคำสอนหรือศาสนานั้นยังคงมัอ่านต่อ.. »

2013-01-07 00:54:03