โครงการทั้งหมด

หนังสือ พุทธวจน [ธรรมและวินัย (ภาษาบาลี-ไทย) ฉบับที่ ๑ – ๓๓]
  • 2012-12-11 01:55:22

Download click Here

อ่านต่อ..
สื่อสิ่งพิมพ์
  • 2013-01-03 03:46:22
โครงการ "พัฒนาที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พุทธวจนสถาบันศูนย์เผยแผ่ส่วนกลาง"
  • 2016-08-05 05:06:07

Click for Detail

Buddhakos Foundation
29/3 Moo 7, Klong 10 Lumlukka
Bungthonglang Lumlukka
Pathum Thani 12150 Thailand
Tel: 08-2222-5790, 08-2222-5791, 
08-2222-5792, 08-2222-5793, 
08-2222-5794

อ่านต่อ..
11 books Buddhist booklet.
  • 2013-07-15 14:26:20

เพื่อความสะดวกในการจัดส่งหนังสือ และสื่อพุทธวจน ขอความกรุณาโอนปัจจัยมาที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองสิบธัญบุรี
Siam Commercial Bank PCL
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 318-2-47461-0
รหัสธนาคาร (SWIFT CODE): SICOTHBK

อ่านต่อ..
บัญชีสนับสนุนค่าไฟเบอร์ออพติค
  • 2012-12-29 00:02:52

ราย รับจ่าย ค่าไฟเบอร์ออพติค ผ่านบัญชีพุทธวจน ทางอินเตอร์เน็ต

อ่านต่อ..