ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

รายการ ข่าวและกิจกรรม ที่ทางมูลนิธิพุทธโฆษณ์ และทีมอาสาได้ปฏิบัติร่วมกัน

09 Mar

อ่านต่อ.. »

2019-03-09 21:18:25

22 Mar

Be BUDDHAWAJANA World

Be BUDDHAWAJANA  World พุทธวจนสถาบันได้ ปักหมุดตามที่อยู่ของตนเองลงบนแผนที่ เป็นเครื่อข่ายพุทธวจนกระจายอยู่ทั่วโลก ประกาศตนเป็น ผู้ใช้คำพระศาสดาเท่านั้นในการศึกษาธรรม แลอ่านต่อ.. »

2014-03-22 22:06:36

07 Jan

การดำเนินชีวิตตามหลักพุทธวจน

รายการ Voice of the day   ประจำวันที่ 6 มกราคม 2556 มีผู้คนมากมายเริ่มเดินห่างออกจากคำสอนในพระพุทธศาสนามากขึ้นในทุกวัน ทั้งๆที่เรื่องของคำสอนหรือศาสนานั้นยังคงมัอ่านต่อ.. »

2013-01-07 00:54:03